About Us

       เมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2507 ได้มีการประชุมจัดตั้ง องค์การ INTELSAT (International Telecommunications Satellite Organization)
ขึ้นที่ กรุงวอชิงตัน ดี. ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำหน้าที่จัดการและดำเนินการให้บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศผ่านดาวเทียม โดยประเทศไทยได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์การ INTELSAT อย่างเป็นทางการ เมื่อเดือน พฤษภาคม 2509 เป็นสมาชิกลำดับที่  49  

         เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2510 ได้มีการเริ่มก่อสร้าง สถานีดาวเทียมศรีราชา ตั้งอยู่ที่ 13/1  หมู่  9  ตำบล  ทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี ตำแหน่งพิกัด Latitude  13.62 องศาเหนือ Longitude 100.56 ตะวันออก บนเนื้อที่ประมาณ 1000 ไร่ ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 125 กิโลเมตร โดย กรมไปรษณีย์โทรเลข ได้เช่าสถานีดาวเทียมชั่วคราว จาก บริษัท  RCA ใช้ติดต่อกับสถานีภาคพื้นดินฮาวายเพื่อให้บริการแก่ทหารอเมริกันในช่วงสงครามอินโดจีน และในเดือน ธันวาคม พ.ศ.2510 ได้ทดลองเปิดให้บริการโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศผ่านดาวเทียมกับสหรัฐอเมริกาเป็นผลสำเร็จ

       ในปี พ.ศ.2526 ประเทศไทย ได้เริ่มนำเอาระบบสื่อสารดาวเทียมเข้ามาใช้งานเฉพาะเครือข่ายในประเทศเป็นครั้งแรก โดยเริ่มให้บริการถ่ายทอด
สัญญาณโทรทัศน์แก่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 3  และ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ส่งผลให้ระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศของไทยมีเครือข่ายติดต่ออย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

          ในปี พ.ศ.2541 ได้มีการก่อสร้าง สถานีดาวเทียมนนทบุรี ตั้งอยู่ที่ 53 หมู่ 8 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตำแหน่ง
พิกัด Latitude13.52 องศาเหนือ Longitude 100.30 องศาตะวันออก บนเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ เพื่อรองรับให้บริการข้อมูลความเร็วสูงและบริการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่มีวงโคจรอยู่ในย่านมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก โดยเริ่มให้บริการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์เป็นครั้งแรกเมื่อเดือน ธันวาคมพ.ศ. 2541 ในรายการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งสัญญาณโทรทัศน์ให้กับประเทศที่มาทำการแข่งขันในภูมิภาคเอเชียกว่า 20 ประเทศ

          ในปี พ.ศ.2543 ได้มีการก่อสร้าง สถานีดาวเทียมสิรินธร ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ 13 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  ตำแหน่งพิกัด
Latitude 15.19 องศาเหนือ Longitude 105.36 องศาตะวันออก บนเนื้อที่ประมาณ 261 ไร่ เพื่อขยายการติดต่อกลุ่มประเทศละตินอเมริกาและหมู่เกาะแปซิฟิก และเสริมสร้างความสามารถและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการสื่อสารโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

        บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เป็นผู้นำด้านระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาอย่างยาวนาน มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และ สถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน (Satellite Gateway) 3 แห่ง ที่สามารถรองรับบริการสื่อสารผ่านดาวเทียมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้ชื่อกลุ่มบริการ CAT satcom : Global Connectivity

  • 1.สถานีดาวเทียมภาคพื้นดินของ-CAT-Telecom-2
  • 2.สถานีดาวเทียมนนทบุรี
  • 3.สถานีดาวเทียมศรีราชา
  • 4.สถานีดาวเทียมสิรินธร