บริการ CAT Globesat

01/06/2021
catsatcom

บริการสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียม ในยุคแรกเป็นการสื่อสารระหว่างสถานีดาวเทียมเทียมภาคพื้นดิน (Ground Station) ซึ่งมีจานสายอากาศ และอุปกรณ์รับส่งขนาดใหญ่ จากนั้นได้มีวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี ที่สามารถลดขนาดจานสายอากาศ และอุปกรณ์รับส่งสัญญาณให้มีขนาดเล็กลงได้ ดังที่รู้จักกันในนามของเครือข่าย VSAT (Very Small Apertur Terminal) 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เริ่มมีการให้บริการเครือข่าย VSAT ในชื่อบริการ CAT GlobeSat มาตั้งแต่ปี 2532 ซึ่งในช่วงเวลานั้นบริการ CAT GlobeSat เป็นที่นิยมมากในกลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทสาขา รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าการสื่อสารผ่านทางสายยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยบริการ CAT GlobeSat ให้บริการทั้งในส่วนของ Video Voice และ data 

บริการ CAT Globesat มีจุดเด่นของบริการในเรื่องการ custom service ให้ตรงตามความต้องการลูกค้า ลูกค้าสามารถเลือกระบบ network ที่ต้องการได้ ทั้งรูปแบบ Point to Point, Point to Multipoint (Broadcasting) และรูปแบบ Internet รวมไปถึงสามารถปรับลดขนาดช่องสัญญาณได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

Comments are closed.